Xopama.com - Носи ли отговорност управтелят за поети от него задължения и каква? http://www.xopama.com/story.php?title=%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8-%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Управителят е орган осъществяващ управлението на дружеството. Като такъв орган, управителя има широки правомощия в действията си. Разбира се управителя следва да изпълнява дейността си добросъвестно - т.е. да опазва имуществото на дружеството, да не разкрива търговската тайна, да бъде лоялен и т.н. В противен случай управителя носи отговорност за своето недобросъвестно поведение. Затова от изключително значение е кое лице ще бъде назначено за управител в едно дружество. Много често собствениците... Tue, 13 Feb 2018 16:07:05 EET en