Xopama.com - Къде да изхвърлим строителните отпадъци? http://www.xopama.com/story.php?title=%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8 Да започнем с разяснение какво са строителни отпадъци. Това е важно уточнение, защото много хора не са изцяло наясно с тяхната специфика и може да се случи така, че някой да помисли даден отпадък за строителен и излишно да търси контейнери за извозването му, или пък обратното – да решите че строителния отпадък може да се изхвърли в битовите контейнери, което даже е наказуемо. http://veliko-tarnovo.net/novini/kade-da-izhvarlim-stroitelnite-otpadatsi.html Tue, 13 Feb 2018 17:51:54 EET en