Xopama.com - Запознайте се с основните асфалтови смеси и тяхното полагане - Dnevnik.co.rs http://www.xopama.com/story.php?title=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D1%8F%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-dnevnik-co-rs Благоустройството и строителството на пътища показват реално колко една страна е развита. Икономическия растеж на българина вероятно е причина за увеличаване на автопарка и подобряването на пътната инфраструктура. За да придобие завършена визия и да ни предостави удоволствие от използването един пътен участък подлежи на множество строително – ремонтни работи. Едни от най-популярните технологии за благоустройство и създаване на инфраструктура е асфалтирането. В световен мащаб асфалтобетонът е сур... Sun, 15 Apr 2018 15:56:25 EEST en