Регистрация | Вход


Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт. При настъпване на увреждане на работника или служителя от трудова злополука, работодателят, съгласно действащото законодателство, дължи на увредения работник или служител или на неговите наследници обезщетение.

http://myinsurance.bg/trudova-zlopoluka-1487.htmlПрикрепен(и) файл(ове)

danachno-pravo.jpg

Кой е гласувал за тази новина


banner


banner