Регистрация | Вход


Управителят е орган осъществяващ управлението на дружеството. Като такъв орган, управителя има широки правомощия в действията си. Разбира се управителя следва да изпълнява дейността си добросъвестно - т.е. да опазва имуществото на дружеството, да не разкрива търговската тайна, да бъде лоялен и т.н. В противен случай управителя носи отговорност за своето недобросъвестно поведение. Затова от изключително значение е кое лице ще бъде назначено за управител в едно дружество. Много често собствениците на дружества назначават за управители свои близки или приближени, като смятат, е това лице няма да причини вреда на дружеството. Не винаги обаче това се оказва така.Прикрепен(и) файл(ове)

08dab4be104fcf20b95d2259031f09f2.jpg

Кой е гласувал за тази новина


banner


banner