Регистрация | Вход

Резултати от търсенето за microsoft

Потребител:

Парола:

Запомни ме:

Целта на този курс Installing, Configuring and Managing Microsoft SQL Server 2016 е да Ви запознае със Системното администриране на най-новата версия на продукта за управление на бази от данни.

Този курс ще ви научи как да внедрите и конфигурирате Microsoft SQL Server 2016. Ще Ви предостави насоки, най-добри практики, които ще Ви помогнат да администрирате Microsoft SQL Server 2016.


Advanced Network Infrastructure Management включва работа с комуникационно оборудване – маршрутизатори комутатори. Разглежда се комуникационната среда в малкия и средния бизнес, като се засягат и теми от сферата на Телеком мрежите и големите бизнеси. Курсът е продължение на Network Infrastructure Management, като обемът от знания се надгражда с допълнителни умения, свързани с работата на комуникационните устройства и средата за конфигуриране. Разглеждат се протоколи и функционалности, които са.NET & ASP.NET Курсът полага базови умения за разработка на уеб приложения с платформата ASP.NET MVC. Изучават се инструменти и технологии за разработка на уеб приложения и уеб услуги с бази данни в .NET среда: IIS, ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, ASP.NET Single Page приложения, Entity Framework и SQL Server. Курсът започва с основите на HTTP протокола, клиент-сървър разработката и MVC модела, продължава с модели, изгледи и контролери, Razor синтаксиса за смесване на HTML и C# код, изграКурсът по HTML & CSS дава основни познания по изграждане на уеб сайтове с езика HTML и стилизиране на уеб съдържание с езика CSS. Изучават се технологии и инструменти за създаване на уеб съдържание. Курсът фокусира върху последната версия на HTML и CSS стандартите – HTML5 и CSS3. Изучават се основните HTML тагове, параграфи, списъци, изображения, таблици, форми и контроли и таговете за семантичен HTML и последните новости на HTML5 стандарта. При изучаването на CSS се обръща внимание на основнитПродуктът позволява изпращането на незабавни съобщения, глас и видео разговорищи.

– Потребителите на Lync могат да се свържат с всеки в Skype.

– Lync позволява на потребителите да комуникират защитено и да останат във връзка с колеги и клиенти от всяко място, на което пожелаят да работят.

– Клиентите за Lync Mobile са налични за Windows Phone, iPhone, iPad и Android.
Описание

PostgreSQL е релационна база данни с отворен код. Поддържа множество типове данни (включително потребителски дефинирани), транзакции, криптиране, регулярни изрази и др.
След преминаване на курса обучените служители ще могат да:

▪ инсталират Oracle Database 10g;

▪ описват основните характеристика на Oracle Database 10g архитектура;

▪ създават база данни;

▪ използват SQL and PL/SQL;Microsoft SQL Server е релационна система за управление на база данни, разработена от Microsoft. Като база данни, тя е софтуерен продукт, чиято основна функция е да съхранява и извлича данни, които се изискват от други софтуерни приложения, да бъдат тези, на същия компютър или тези, работещи на друг компютър в мрежа (включително в Интернет). Има най-малко една дузина различни издания на Microsoft SQL Server, насочени към различни аудитории и за работни натоварвания, вариращи от малки приложенияbanner

banner