Регистрация | Вход

Резултати от търсенето за фирма

Потребител:

Парола:

Запомни ме:

Управителят е орган осъществяващ управлението на дружеството. Като такъв орган, управителя има широки правомощия в действията си. Разбира се управителя следва да изпълнява дейността си добросъвестно - т.е. да опазва имуществото на дружеството, да не разкрива търговската тайна, да бъде лоялен и т.н. В противен случай управителя носи отговорност за своето недобросъвестно поведение. Затова от изключително значение е кое лице ще бъде назначено за управител в едно дружество. Много често собственицитЕлеватори предлагат от фирма “Георги Илиев Инженеринг” ЕООД. Те са изработени от специалистите, които са реализирали редица технологични проекти и притежават ППП - пълна проектантска правоспособност. Елеваторите от GI Engineering са два типа - лентови елеватори и верижни елеватори.
Според определения технологичен проект, фирмата изработва и елеватори с височина до H=30m и капацитет до Q=3/h.


Ако имате фирма и бихте желали да направите промени по вече вписани нейни данни, можете да се доверите на Региекспрес ООД. Те работят в гр. Пловдив


Заличаване на ЕТ и прекратява на ЕООД и ООД. Кога се налага и как можем да Ви помогнем


Avatar Стартиране на бизнес

Публикувано от happyathome  npegu 1824 дни (http://postvai.com)

Много хора имат идеи, но не им достигат смелост и хъс да ги реализират. А колкото и да е добра една идея, ако не се реализира, то тя няма никакъв смисъл. В много случаи цялата бюрокрация и проблемите при самата регистрация на фирма отказва хората, особено ако се стигне до отказ на регистрацията.


В какъв срок можем да очакваме на бъде направена регистрацията на нашата фирма и как се е променило това през годините. Като цяло тенденцията е да става все по-бързо и по-лесно за да се стимулира икономиката и да се улесни бизнеса.


Фирма Смарт Бизнес ООД се намира на 30 метра от сградата на агенцията по вписванията в София. Фирмата предлага богата гама от услуги свързани с регистраиця, закриване и промяна на вписани обстоятества. Прочетете какво могат да предложат относно смяна данни в партидата на фирмата в Търговския регистър.


Според разподредбите в търговския закон, фирмите освен че могат да бъдат създавани, те могат да бъдат и закривани. Разбира се, процедурата по прекратяване на дадено дружество е доста по-сложна от регистрацията. Причината е основно от счетоводно и финансово естество. Прочетете повече по въпроса в тази публикация.banner

banner