Регистрация | Вход

Резултати от търсенето за обучение с ваучери

Потребител:

Парола:

Запомни ме:

Курсът по JEE разработка обхваща основите на платформата Java EE, с която се изграждат мащабни корпоративни решения (enterprise applications). Обръща се внимание на уеб разработката в Java EE среда, уеб контейнери, технологии за динамично уеб съдържание, разработка на уеб услуги и deployment на приложения върху application server.Курсът е ориентиран към поставяне на основи за подготовката по алгоритми и програмиране. Курсът цели създаване на основни знания и умения в обектно-ориентираното програмиране с езика C#. Създава се стабилна основа от знания, необходима за по-нататъшното изучаване на Microsoft развойните инструменти.Предназначението на курса е да запознае студентите с основите на разработването на мобилни приложения за платформи базирани на iOS операционна система. Tова е модерна и относително нова операционна система и като такава има много части, които са непознати на широката аудитория. Освен това, материалът е ориентиран към една нова и изключително прегресивна медия – мобилната. Целта на курса е студентите да се запознаят с основните особености на медията, техническите характеристики на операционнатаNetwork Infrastructure Management включва работа с комуникационно оборудване – комутатори и маршрутизатори. Разглежда се мрежовата среда в един типичен малък или среден бизнес. Придобиват се основни знания за операционната система IOS на CISCO устройства, специфика на конфигурирането на устройствата, както и теория на мрежите, дизайн на комуникационна среда и решаване на проблеми.

След завършване на курса, обучаващите ще:

Умения да работят в CISCO среда на ниво комутатор и маршрутизатор.По време на курса „Software Quality Assurance“ ще се запознаете с различните похвати и техники на тестване на софтуеърни продукти. Ще се обърне сериозно внимание на цикъла на живот на един продукт, на различните модели на работа, които могат да бъдат избрани за създаването и поддържането му. Практическите занятия ще включват писане на тест планове, използване на различни програмни продукти, които улесняват тестването. Ще се засегне автоматизирането на тестове (Selenium, Sikuli, Windmill) и разлКурсът по софтуерни архитектури и софтуерен дизайн дава базови знания и умения за изграждане на софтуерни архитектури, анализ на изискванията и моделиране на подходящи архитектури, обектно-ориентирано моделиране и дизайн, езикът UML и ползване на различни видове UML диаграми.Целта на курса е да даде базови теоретични и практически познания в областта на Linux базираните операционни системи, системната администрация, shell скриптовете, Firewall, DNS, конфигуриране на пощенски сървъри и др.

При добро усвояване на материала, участниците биха могли да започнат работа като младши системни администратори или специалисти по техническа поддръжка в доставчици на онлайн услуги (хостинг, виртуални сървъри и други). Курсът съдържа множество практически упражнения и добри прЦел на обучението: интензивно въвеждащо обучение за виртуализация VMware vSphere™ 5.0, включително 5.0 и vCenter на VMware ESX™. Лабораторните упражнения са съсредоточени върху инсталирането и конфигурирането на самостоятелни сървъри ESXi.

Очаквани резултати: След преминаване на курса обучените служители е необходимо да:

▪ са наясно с ползите от виртуализацията;

▪ инсталират ESXi сървър;banner

banner