Регистрация | Вход

Резултати от търсенето за математика

Потребител:

Парола:

Запомни ме:
Ако върху права изберем точка О, която да изобразява 0 (нула), то тя разделя правата на два лъча OM  и ON с начало точка О. Върху лъч ОМ нанасяме положителните числа, върху ON отрицателните числа.Прав кръгов конус може да се получи при пълното завъртане на правоъгълен триъгълник, около единия му катет. Хипотенузата ще опише коничната повърхнина, а втория катет ще опише основата на конуса.


Правоъгълната кооординатна система представлява  две перпендикулярни числови оси с общо начало – пресечната точка О и избрана една и съща мерна единица върху двете оси. Означаваме Оху или хОу. Двете оси разделят равнината на четири части наричани квадранти."Разнообразни задачи за лица, обиколки, триъгълници, правоъгълници и квадрати.
"


"Ани започнала да пише в редица едно след друго последователно естествените числа : 123456789101112.......Коя цифра стой на 201-во място?
"


Примерните тестове за Стопанска академия Свищов - модул Математика съдържат 80 въпроса със структуриран отговор от затворен тип с посочени 5(пет) отговора, един от които е верен.След като отговорите на всички въпроси вие ще имате възможност да проверите вашият тест и да разберете вашата оценка. Подгответе се отлично за кандидатстване в Стопанска академия Свищов. Проверете и подобрете своите знания.


Примерните тестове за Икономически университет Варна - модул Математика съдържат 80 въпроса със структуриран отговор от затворен тип с посочени 5(пет) отговора, един от които е верен.След като отговорите на всички въпроси вие ще имате възможност да проверите вашият тест и да разберете вашата оценка. Подгответе се отлично за кандидатстване в Икономически университет Варна. Проверете и подобрете своите знания.


"Задачки закачки с естесвени числа.

Задача 1
2+4+6+8+....+1990=1+3+5+7+.....+1989+X . Намерете Х.
Задача 2
Намерете броя на всички четирицифрени числа, които съдържат в записа си поне една цифра 5.
Задача 3
Колко са петцифрените четни числа, които могат да се съставят от цифрите 0, 2, 5, 7 и 9, ако всяка цифра се среща точно по веднъж?"banner

banner