Регистрация | Вход

Резултати от търсенето за задачи

Потребител:

Парола:

Запомни ме:
Прав кръгов конус може да се получи при пълното завъртане на правоъгълен триъгълник, около единия му катет. Хипотенузата ще опише коничната повърхнина, а втория катет ще опише основата на конуса.


Правоъгълната кооординатна система представлява  две перпендикулярни числови оси с общо начало – пресечната точка О и избрана една и съща мерна единица върху двете оси. Означаваме Оху или хОу. Двете оси разделят равнината на четири части наричани квадранти.Avatar Матури 2013

Публикувано от ivanov3221  npegu 1896 дни (http://zamaturite.com)

Матурите 2013. Информация и дати за матурата по бел, история, география. Тестове и задачи за матурата, както и матурите от предишни години. Отговори на матурите.


"Разнообразни задачи за лица, обиколки, триъгълници, правоъгълници и квадрати.
"


"Ани започнала да пише в редица едно след друго последователно естествените числа : 123456789101112.......Коя цифра стой на 201-во място?
"


"Задачки закачки с естесвени числа.

Задача 1
2+4+6+8+....+1990=1+3+5+7+.....+1989+X . Намерете Х.
Задача 2
Намерете броя на всички четирицифрени числа, които съдържат в записа си поне една цифра 5.
Задача 3
Колко са петцифрените четни числа, които могат да се съставят от цифрите 0, 2, 5, 7 и 9, ако всяка цифра се среща точно по веднъж?"


С помощта на цифрите 1 2 3 4 са образувани 2 числа, като всяка от тези цифри се използва само веднъж. Намерете сбора на двете числа ако произведението им е възможно най-малкото. Още задачи...В цилиндрична чаша плава дървена топка. Половината от топката е потопена във водата, а другата не. Колко кубични сантиметра вода има в чашата, ако диаметъра на дъното на чашата е 3 см, на топката - 2 см, а нивото на водата е 4 см?banner

banner