Регистрация | Вход

Резултати от търсенето за дистанционно обучение

Потребител:

Парола:

Запомни ме:

Цел на обучението: представя знания за миграция и инсталация на сървъра, включително конфигуриране и ъпгрейди. Специално внимание е отделено на ъпгрейди на често срещани сървърни конфигурации и употребата на Microsoft Deployment Toolkit.Курсът представлява въведение в програмирането на уеб-базирани приложения. Утвърждава и задълбочава разбирането на курсистите за принципите на изграждане на софтуерни системи по принцип, както и на прилагането на клиент/сървър технологията и на трислойната архитектура като похвати за изграждане на уеб-базирани приложения, в частност. Курсът има практическа насоченост – отделя се време на припомняне на основния инструментариум за уеб-базирани приложения, като HTML, CSS. Основните акценти на курсКурсът по PHP разработка включва въведение в програмирането с езика PHP и разработката на уеб приложения върху PHP платформата. Изучават се основите на езика: данни, променливи, изрази, конструкции за управление, цикли, масиви и дефиниране на функции. Демонстрира се смесването на HTML и PHP код за изграждане на динамични уеб страници. Обръща се внимание на работата с форми, cookies и данни от потребителя, запазване на състоянието и потребителски сесии. Изучава се връзката между PHP и MySQL базаКурсът по JEE разработка обхваща основите на платформата Java EE, с която се изграждат мащабни корпоративни решения (enterprise applications). Обръща се внимание на уеб разработката в Java EE среда, уеб контейнери, технологии за динамично уеб съдържание, разработка на уеб услуги и deployment на приложения върху application server.Курсът е ориентиран към поставяне на основи за подготовката по алгоритми и програмиране. Курсът цели създаване на основни знания и умения в обектно-ориентираното програмиране с езика C#. Създава се стабилна основа от знания, необходима за по-нататъшното изучаване на Microsoft развойните инструменти.Предназначението на курса е да запознае студентите с основите на разработването на мобилни приложения за платформи базирани на iOS операционна система. Tова е модерна и относително нова операционна система и като такава има много части, които са непознати на широката аудитория. Освен това, материалът е ориентиран към една нова и изключително прегресивна медия – мобилната. Целта на курса е студентите да се запознаят с основните особености на медията, техническите характеристики на операционнатаNetwork Infrastructure Management включва работа с комуникационно оборудване – комутатори и маршрутизатори. Разглежда се мрежовата среда в един типичен малък или среден бизнес. Придобиват се основни знания за операционната система IOS на CISCO устройства, специфика на конфигурирането на устройствата, както и теория на мрежите, дизайн на комуникационна среда и решаване на проблеми.

След завършване на курса, обучаващите ще:

Умения да работят в CISCO среда на ниво комутатор и маршрутизатор.По време на курса „Software Quality Assurance“ ще се запознаете с различните похвати и техники на тестване на софтуеърни продукти. Ще се обърне сериозно внимание на цикъла на живот на един продукт, на различните модели на работа, които могат да бъдат избрани за създаването и поддържането му. Практическите занятия ще включват писане на тест планове, използване на различни програмни продукти, които улесняват тестването. Ще се засегне автоматизирането на тестове (Selenium, Sikuli, Windmill) и разлbanner

banner