Регистрация | Вход

Всички » Образование

Подреждане Новини
Потребител:

Парола:

Запомни ме:

По време на курса „Software Quality Assurance“ ще се запознаете с различните похвати и техники на тестване на софтуеърни продукти. Ще се обърне сериозно внимание на цикъла на живот на един продукт, на различните модели на работа, които могат да бъдат избрани за създаването и поддържането му. Практическите занятия ще включват писане на тест планове, използване на различни програмни продукти, които улесняват тестването. Ще се засегне автоматизирането на тестове (Selenium, Sikuli, Windmill) и разлКурсът по софтуерни архитектури и софтуерен дизайн дава базови знания и умения за изграждане на софтуерни архитектури, анализ на изискванията и моделиране на подходящи архитектури, обектно-ориентирано моделиране и дизайн, езикът UML и ползване на различни видове UML диаграми.Целта на курса е да даде базови теоретични и практически познания в областта на Linux базираните операционни системи, системната администрация, shell скриптовете, Firewall, DNS, конфигуриране на пощенски сървъри и др.

При добро усвояване на материала, участниците биха могли да започнат работа като младши системни администратори или специалисти по техническа поддръжка в доставчици на онлайн услуги (хостинг, виртуални сървъри и други). Курсът съдържа множество практически упражнения и добри прЦел на обучението: интензивно въвеждащо обучение за виртуализация VMware vSphere™ 5.0, включително 5.0 и vCenter на VMware ESX™. Лабораторните упражнения са съсредоточени върху инсталирането и конфигурирането на самостоятелни сървъри ESXi.

Очаквани резултати: След преминаване на курса обучените служители е необходимо да:

▪ са наясно с ползите от виртуализацията;

▪ инсталират ESXi сървър;


Avatar Web Service (wsdl) | I Learning

Публикувано от ilearning  npegu 759 дни (http://i-learning.bg)


След завършване на курса се придобиват базови знания и умения за :

Разбиране на съвременните ИТ и архитектури, както и организационните структури, процеси и системи за контрол.
Идентифициране на видовете ИТ услуги и специфичните им характеристики.
Проектиране, програмиране и внедряване на ИТ услуги в синхрон със стратегията на организацията.
Използване на специализирани инструменти за анализ, планиране, контрол и усъвършенстване на услугите.
Проектиране, програмиране

Microsoft System Center Configuration Manager 2012 е продукт, който осигурява цялостно решение за промяна и управление. System Center Configuration Manager 2012 ви позволява да изпълнявате задачи, като следните:

– Инсталация на операционни системи, софтуерни приложения и софтуерни актуализации.

– Наблюдение и сканиране на компютри.

– Наблюдение и сканиране на хардуер и софтуер инвентаризация.

Този курс ще ви научи как да внедрите и конфигурирате System Center Configuration ManЗапознаване и обучение с интерпретируемия, интерактивен и обектно-ориентиран език за програмиране Python.SharePoint може да се използва за създаване на сайтове, които предоставят на потребителите възможността да работят заедно. Създадени на SharePoint платформени сайтове могат да бъдат използвани като хранилище на информация, знания и документи, както и да се управлява и повиши работния процес в дадена организация.

Този курс ще ви научи как да внедрите и конфигурирате SharePoint Server 2013. Ще Ви предостави насоки, най-добри практики, които ще Ви помогнат да администрирате SharePoint сървър.


banner

banner