Регистрация | Вход

Всички » Образование

Подреждане Новини
Потребител:

Парола:

Запомни ме:

Avatar Web Service (wsdl) | I Learning

Публикувано от ilearning  npegu 668 дни (http://i-learning.bg)


След завършване на курса се придобиват базови знания и умения за :

Разбиране на съвременните ИТ и архитектури, както и организационните структури, процеси и системи за контрол.
Идентифициране на видовете ИТ услуги и специфичните им характеристики.
Проектиране, програмиране и внедряване на ИТ услуги в синхрон със стратегията на организацията.
Използване на специализирани инструменти за анализ, планиране, контрол и усъвършенстване на услугите.
Проектиране, програмиране

Microsoft System Center Configuration Manager 2012 е продукт, който осигурява цялостно решение за промяна и управление. System Center Configuration Manager 2012 ви позволява да изпълнявате задачи, като следните:

– Инсталация на операционни системи, софтуерни приложения и софтуерни актуализации.

– Наблюдение и сканиране на компютри.

– Наблюдение и сканиране на хардуер и софтуер инвентаризация.

Този курс ще ви научи как да внедрите и конфигурирате System Center Configuration ManЗапознаване и обучение с интерпретируемия, интерактивен и обектно-ориентиран език за програмиране Python.SharePoint може да се използва за създаване на сайтове, които предоставят на потребителите възможността да работят заедно. Създадени на SharePoint платформени сайтове могат да бъдат използвани като хранилище на информация, знания и документи, както и да се управлява и повиши работния процес в дадена организация.

Този курс ще ви научи как да внедрите и конфигурирате SharePoint Server 2013. Ще Ви предостави насоки, най-добри практики, които ще Ви помогнат да администрирате SharePoint сървър.

Обученията с нас са забавление, разкриват нова страст, ще придобиете умения, които ще променят положително живота ви.

Осигуряваме достъпно масово ИТ обучение.

Пълна интеграция със среда за практически занятия. Виртуална класна стая. Моментна, двустранна обратна връзка. Богата библиотека на български език.


Обученията с нас са забавление, разкриват нова страст, ще придобиете умения, които ще променят положително живота ви.

Осигуряваме достъпно масово ИТ обучение.

Пълна интеграция със среда за практически занятия. Виртуална класна стая. Моментна, двустранна обратна връзка. Богата библиотека на български език.


Обученията с нас са забавление, разкриват нова страст, ще придобиете умения, които ще променят положително живота ви.

Осигуряваме достъпно масово ИТ обучение.

Пълна интеграция със среда за практически занятия. Виртуална класна стая. Моментна, двустранна обратна връзка. Богата библиотека на български език.


Обученията с нас са забавление, разкриват нова страст, ще придобиете умения, които ще променят положително живота ви.

Осигуряваме достъпно масово ИТ обучение.

Пълна интеграция със среда за практически занятия. Виртуална класна стая. Моментна, двустранна обратна връзка. Богата библиотека на български език.banner

banner